HROMOSVOD

HROMOSVOD (LPS - Lighting protection systems) 

Zásah blesku do objektu je stále aktuální téma. Hromosvod je nutnost.                                   Ochráníte tím svůj majetek!

Nabízíme instalaci hromosvodů na všechny typy budov či objektů.

Dnešní trendy:

  • hřebenové a mřížové jímací soustavy
  • skryté svody v izolačních trubkách
  • oddálené jímače - ochrana antén a jiných el.zařízení na střeše
  • využití kvalitních vodivých materiálů

Dodávky vč. revizní zprávy.