REVIZE

REVIZE A PŘIHLÁŠKY

REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRO 

Veškeré revize zahrnují podrobnou prohlídku, kontrolu spojů, dotažení spojů a jejich vyčistění, měření hodnot certifikovanými přístroji.

Nabízíme:

  • revize elektroinstalace
  • revize osvětlení
  • revize nouzového osvětlení
  • revize elektrické přípojky
  • revize elektrických spotřebičů

REVIZNÍ ZPRÁVY HROMOSVODU

Nevyhotovujeme revizní zprávy od stolu, vše řádně prohlédneme a přeměříme certifikovanými přístroji.

PŘIHLÁŠKY A REVIZE PRO DISTRIBUTORY ELEKTŘINY

  • ČEZ, a.s.
  • PRE, a.s. 

Jsme oficiálním smluvním partnerem PRE, a.s.